Reynaert en Daknam

Reynaert en Daknam
Reynaert en Daknam2018-09-22T10:47:58+00:00

Het koninkrijk van Reynaert te Daknam.

De mooie landelijke gemeente Daknam staat bekend voor haar historische verknochtheid met het verhaalVan den vos Reynaerde”.

“Van den vos Reynaerde” is een meesterwerk van de Nederlandse literatuur. Geen enkele tekst is in zijn geschiedenis meer bewerkt, hertaald, vertaald.

Reynaert en de andere dieren van het verhaal raken de plaatselijke culturele identiteit en zijn ook in cultuurhistorisch opzicht interessant in verband met de menselijke (on)deugden, waarheid en leugen, ideologie, …

 

“Willem, die Madocke maecte,
Daer hi dicken omme waecte,
Hem vernoyde so haerde
Dat die avonture van Reynaerde
In dietsche was onvolmaket bleven,
Die Arnout niet hevet vulscreven,
Dat hi die vijte van Reynaerde dede soucken,
Ende hise na den walschen boucken
In dietsche dus hevet begonnen.(…)”

 

Deze unieke band met Daknam leidde tot twee interactieve kunstwerken: de Troon van Koning Nobel en Reynaert-interactief.

>> Lees een beknotte versie van het verhaal van “Van den vos Reynaerde”